ნასას მენიერებმა ობობებს ნარკოტიკული ნივთიერებები მისცეს. ნახეთ ამ უცნაური ექსპერიმენტის საოცარი შედეგები.

ნასას მეცნიერებმა ძალიან ორიგინალური და უცნაური ექსპერიმენტი ჩაატარეს. ობობებს მისცეს სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერება და დააკვირდნენ როგორ ქსელს მოქსოვდნენ ისინი. ექსპერიმენტისას შემდეგი პრეპარატები გამოსცადეს: ლსდ, მარიჰუანა, კოფეინი, ძილის პრეპარატი და ამფეტამინი. შედეგები 1995 წელს იქნა გამოქვეყნებული.

 

მარცხნივ – ჩვეულებრივი ქსელი. მარჯვნივ – ქსელი ლსდ-ს ზემოქმედებისას.

“რაც უფრო ტოქსიკური იყო ნივთიერება, მით უფრო დეფორმირებული გამოდიოდა ქსელი” – წერია დასკვნაში.

 

 

ობობას ქსელი მარიჰუანის ზემოქმედებისას

 

 

მარცხნივ -ჩვეულებრივი ქსელი. მარჯვნივ – ქლორალჰიდრატის (ძილის წამალი) ზემოქმედებისას

ჯერ კიდევ 1948 წელს ჰ.მ. პიტერსი აკვირდებოდა ამ პრეპარატის ზემოქმედებას ობობებზე.

 

 

მარჯვნივ – ქსელი კოფეინის ზემოქმედებისას

 

 

მარჯვნივ – ქსელი ამფეტამინის ზემოქმედებისას